Author: aiga

ሰማህ ወይ አሉላ ?

የ ዮሃንስ ታማኝ … ውድ የአገሩ አገልጋይ ራእሲ ኣሉላ ኣባ ነጋ … ወዲ እንግዳ ቁቢ ናይ ትግራይ ተንቤን … ዙቁል ወርቂ ፍራይ ፍትህን የማያዛባ … ሁሉንም በአንድ አይን የሚያይ  …

ሰናይ በዓል መበል 49 ዓመት – ለካቲት 11

መልእኽቲ ሰናይ ትምኒት ዓይጋኒውስ፥ ኣብ ከይዲ ጉዕዞ ትግራይ ታሪኽ ኮይኖም ዝዝንተው ዕዉታት ተግባራት ከምዘለው ኩሉ ሓመቐ-መቀረ ድማ ደውታ ዘጋጠመና ግዜን ካብ ዝነበርናሉ ብራኸ ወሪድና ዝተረኸብናሉ ግዘ ውሑድ ኣይኮነን። ምጅማር ብረታዊ…

‘’ላም ባልዋለበት ኩበት ለቀማ”

ለአስተያት ሆነ ትችት፡- [email protected] ይፃፍ፡፡ የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ ለውጥ ፍላጎት የንግስናው ስርወ-መንግስት ማብቅያ አከባቢ እንደነበር ግልፅ ነው። ለውጥ ፈላጊ ኢትዮጵያውን የንግስና አገዛዝ እንዲያበቃ አብዮታዊ እንቅስቃሴ በመጀመር ስርወ-መንግስቱ በዝባዥ፣ አድሃሪ፣የብሄር እኩልነት እና…