ዘድልዮም ኣብዚ ውዕሽጢ ሳንዱቕ ይፅሓፉ፥ ናብ ካሊእ ፕሮግራም ኮፒ ገይርኩም (email, SMS, Facebook…) ተጠቐሙ። https://ethioadvocate.com/editor

ከሳጥናኤል የላቀ ድፍረት ያላቸው የእፉኝት ልጆች!

03 – 20 – 2022 በኢትዮጵያ ውስጥ ነውር ክብር፣ ዝቅጠት እድገት፣ ውርደት ክብረት፣ ድንቁርና እውቀት ተደርጎ መወሰዱን የማያስተውል የለም። ያሁኑ ግን እግዚኦ የሚያስብል፣ ብጹዕ አባታችን እንዳሉት “መፈጠርን የሚያስጠላ” ድፍረት ነው።…

500 ቀናት ለተጋሩ !

500 ቀናት ለተጋሩ:- ያለፉት 500 ቀናት ለተጋሩ እጅግ ከባድና በዓለም ላይ አሉ የተባሉና የሚባሉ ግፎች፣በደሎች፣ስቃዮች፣ ግድያዎች፣ ጭፍጨፋዎች፣የጅምላ እስሮች፣ የተጋሩ ክቡር አስክሬን የተቃጠለበት፣ዝርፊያዎች፣ የስም ማጥፋቶች፣ መገለሎች፣ ኢኮኖሚያዊ ማጥቃት፣ ፓለቲካዊ ምገለሎች፣ የጦር…

ደሃይ ገድሊ ካብ ግንባር!

ዓይጋ: ሓፈሻዊ ምስሊ ሰራዊትና ምስ ድልውነትን ናይ ክባን ዕፅዋን ናይ ምፍንፃሕ ተኽእሎ? ሰራዊትና ኣብ ብጣዕሚ ዘተኣማምን ተልእኾ ናይ ምፍፃም ወታደራዊን ስነልቦናውን ዓቕምታት ወኒኑ ይርከብ።ብበዝሒ ፤ ወታደራዊ ዓቕሚታትን ስነልቦናዊ ድልውነትን ኣብ…