ብ ግእዝ ፊደላት ንምፅሓፍ ኣብዚ ዝተትሓሓዘ ሊንክ (https://ethioadvocate.com/editor) ሳንዱቕ ብቐሊሉ ምጥቃም ይከኣል። ብዚ ድማ ናብ ኢ-መይል ወይ ካሊእ ማሕበራዊ ሚድያ ኮፒ ምግባርን ኣብ ዌብሳይታት ንምልጣፍን ይሕግዝ።

TDRF Annual Report 2021:

Special Announcement 03 – 03 -2022 TDRF TDRF announced the public release of the inaugural annual report. In a mail message conveyed to Aiga, TDRF Executive Director said “As part of…