ዘድልዮም ኣብዚ ውዕሽጢ ሳንዱቕ ይፅሓፉ፥ ናብ ካሊእ ፕሮግራም ኮፒ ገይርኩም (email, SMS, Facebook…) ተጠቐሙ። https://ethioadvocate.com/editor

የአብይ አህመድ የጨነገፈ አመራር

 ከባለ አገሩ 1-5-22 የአብይ አሕመድ  የከሸፈበት  አመራር በሚል  ርዕስ ለአንባባያን  ባደረስኩት  አጭር ማስታወሻ  አብይ አህመድ የአገር እዳ ሸክምና ጋሬጣ መሆኑን ለማሳየት ሙከራ አድርጌ ነበር፡፡ ባለፈው ሳምንት  አቶ ልደቱ አያሌው  አብይ…

Daily News!

Sample title 1 Kalayu Abrha 12-25-21 – In fact, I have no reason and am left with little energy inside me to laugh at a time when my people are…