Author: aiga

ክሲ ዕጡቕ ምልሻ ሱዳን

ብ ልሙድ ጃንጃዊድ እናተብሃለ ዝፍለጥ ካብ ወርሒ ሚያዝያ 2023 ኣ/ፈ ጀሚሩ ምስ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ኣብ ኲናት ተረፂሙ ዝርከብ ዕጡቕ ሓይሊ ምልሻ ሱዳን ኣብ ኤክስ (ትዊተር) ብዝዘርግሖ መግለፂ ክሲ ኣቕሪቡ።…