Month: January 2023

Books

ብ ሰንኪ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ማህለቅያ ኣልቦ ኲናት ዘርኢ ምጥፋእ ን ልዕሊ ክልተ ዓመት ካብ ዝኾነ ይኹን መሰረታዊ ኣገልግሎት ዝረኽብሉ ዕድል ተዓጊቶም ዝፀንሑ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝነብሩ ምዑታት ተጋሩ…